Ama-ikastola – L’école maternelle

ZURE HAURRA AMA-IKASTOLAN SARTZEN DA EDO IKASTOLARA ITZULTZEN DA OPORRALDI LUZE BATEN ONDOTIK.

 

Ezagutzen duena utzi eta betebehar eta hertsapen ezberdinak dituen toki ezezagun batean sartzeko bere markak eraikiedo berriz atxeman beharko ditu :

 ikastola da bizitoki eta ikastetxe bat  (ez haurzaindegia)

Ama-eskolan komunikatzen, besteekin bizitzen, bere eskolaldirako behar dituen tresnak eta jakitateak bereganatzen ikasiko du.
Haurra prestatzea, zer aldatuko den eta zergatik, harengandik zer goaitatzen den zehatzea da burrasoen zeregina.
Haurra integratzen laguntzea da talde pedagogikoaren zeregina, ingurune abegitsu eta lasaigarri bat sortuz, harrera pertsonalizatuz.

 
 

VOTRE ENFANT RENTRE A L’ÉCOLE MATERNELLE OU  Y RETOURNE APRÈS UNE LONGE PÉRIODE DE VACANCES . 

Votre enfant va quitter ce qu'il-elle connaît pour un lieu aux exigences et contraintes différentes où il-elle devra construire ou retrouver ses repères : 

c'est une école un lieu de vie et d'apprentissage. (pas une garderie)

A l’école maternelle il-elle va apprendre à communiquer, à vivre avec les autres, à s'approprier les outils et les connaissances nécessaires pour sa scolarité.

Le rôle des parents est de l'y préparer, de lui expliquer ce qui va changer et pourquoi, ce que l'on attend de lui, d'elle.
Le rôle de l'équipe pédagogique, est d'aider l'enfant à s'intégrer en créant un milieu accueillant et rassurant, en personnalisant l'accueil.