Ikastolako proiektu berria – Le nouveau projet de l’école

ESKOLA PROIEKTUA 2016-2017-2018

 

Gure burasoek utzi digutena ulertu, ezin besteko urratsa baita gure buruaren kokatzeko, gure herrian, gure erresuman, eta gizatasun osoan.

Horri esker ere gakoak ukanen ditugu gure jendartearen ulertzeko eta bertan toki baten atzemaiteko.

Jakitatearen tirria piztu jakin minaren gutizia edozoin esparrutan gara dadin.
Garatzen dituzten jakitate eta jarerak beste eremu batzuetan obratu daitezen Eskolalen helburua da haur guziek jakitate amankomuna ukan dezaten (literatura, sientzia...)

Jakitatearen tirria piztu jakin minaren gutizia edozoin esparrutan gara dadin. Garatzen dituzten jakitate eta jarerak beste eremu batzuetan obratu daitezen Eskolaren helburua da haur guziek jakitate amankomuna ukan dezaten
( literatura, sientzia... )


IRAUPENA :
urtetako proiektua da : 2016,2017,2018:
Arteak eta jakitateak

Xibak zabaldutako bideari jarraikiz, Orekaz proiektuak, gorputz heziketatik haratago joan nahi du haurren beharrak ikusiz, horiei hobeki erantzuteko.

Helburu orokorrak
Norberaren garapena ( garapen emozionala, motorra eta kognitiboa )

Emozioen ezagutza, onartzea; bakoitzaren iritzia, sentimenduak plazaratzeko gaitasuna, norberaren historiaren ezagutza; bide beretik ere bestearen emozio, sentimendu eta bizipenaren entzuteko gaitasuna.

Autonomia
Autonomia norberaren ezagutza eta norberaren buruaren zainketa gisa ikusten dugu.
Elkarbizitza
Elkartasunarekin lotzen dugu, ezberdintasuna aberastasun bihurtuz. Harremanak, talde-lana, rol ezberdinak hartzea, kooperazioa, errespetua, arauak onartu eta errespetatzea, garapen kognitiboa ariketa zein jolasen azalpenak plazaratzean, planteatzen diren arazoei erantzuteko gaitasuna… Euskaraz bizi, sentitu eta pentsatzen duten norbanakoak hezi nahi ditugu; autonomian sustengatuko direnak, etorkizunari begira integrazio-sozialerako jarrai-ildoak finkatuak dituztenak eta norberaren ezagutza eta garapen integrala behar bezala garatuak dituztenak.


ESKOLA PROIEKTUA 2013-2016

Azken proiektuarentzat gure abiapundua emozioen behaketa eta espresabide ezberdinak izan dira.

Ondoko proiektuarekin nahi ginuke, ikasleak ohar daitezen inguru hurbilari adinaren arabera :     

•Herria
•Herriaren antolaketa  
•Herriaren jendartea   
•Historioa   
•Antolaketa denboran zehar   
•Arkitektura

Nahiz eta ondarearen atal batzuk ezagutu, iduritzen zaigu batzuek sakontze bat merezi luketela.
Nahi ginuke, gure ikasleek ulert dezaten, orain ezagutzen duten herria, garapen luze baten ondorioa dela eta oraino aldatzen ari dela.

HELBURU OROKORRAK :
Gure burasoek utzi digutena ulertu, ezin besteko urratsa baita gure buruaren kokatzeko, gure herrian, gure erresuman, eta gizatasun osoan.
Horri esker ere gakoak ukanen ditugu gure jendartearen ulertzeko eta bertan toki baten atzemaiteko.
Jakitatearen tirria piztu jakin minaren gutizia edozoin esparrutan gara dadin. Garatzen dituzten jakitate eta jarerak beste eremu batzuetan obratu daitezen
Eskolalen helburua da haur guziek jakitate amankomuna ukan dezaten (literatura, sientzia...)

Lehen urtean 2013 / 2014 : Uztaritzeko ikuspegi orokorra

•Uztaritzeri lotuak diren kantu zaharrak ikasi.    
•Herriaren antolaketa auzoetan.
•Bastimendu ofizialak eta profesionalak kokatu    

Urteko helburua :Fisikoki plano handi bat egin.  Joko pista bat proposatu urte bukaeran.  Burasoendako egina izan den ikerketa baten aurkezpena egin.

Bigarren urtean 2014 / 2015 : jendartea denboran zehar

•Herriaren garapena ezagutu denboran zehar    
•Jendartearen garapena ezagutu denboran zehar
•Ofizioak, eraikuntzak, jarduera ekonomikoak..

Urteko helburua : Frisa bat sotu denen artean

Hirugarren urtean 2015 / 2016 :

•Uztaritze markatu duten pertsonaiak

Urteko helburua : Erakusketa bat egin

Le projet éducatif 2016-2017-2018

PROJET D’ÉCOLE 2016, 2017, 2018: “LES ARTS ET LE SAVOIR “
Objectifs généraux : Faire découvrir aux enfants la richesse de leur environnement.
Faire prendre conscience de l’identité culturelle et sensibiliser au bien commun afin de développer un sentiment de compréhension mutuelle, comprendre que ce que nous ont laissé nos parents (patrimoine) constitue une valeur nécessaire à notre enracinement dans l’histoire de notre région, de notre pays et de l’humanité, à notre intégration dans notre société.
Se mettre en position de pouvoir engager notre responsabilité pour préserver, entretenir, faire connaître et transmettre notre patrimoine.
Acquérir un esprit de connaissance et éveiller la curiosité dans une démarche permettant la reproduction du même processus de découverte dans d’autres situations; Mettre en position de réinvestir les compétences disciplinaires dans des projets dynamiques et concrets permettant une mise en oeuvre et en valeur des savoirs, savoir-faire et savoir-être et leur développement.
«" LA LANGUE BASQUE EST : LA LANGUE D’ENSEIGNEMENT, D’APPRENTISSAGE, ET LA LANGUE DE COMMUNICATION." » Projet éducatif des Ikastola (extraits):
« La scolarité à l’ikastola doit permettre le développement de l’enfant basque épanoui, responsable et citoyen. »
« L ‘Euskara est une langue vivante. L’euskara n’est pas seulement une langue enseignée qui enrichirait la personne dans une Europe multilingue, elle ne se résume pas non plus à un « plus » qui permettrait de préserver un patrimoine culturel. »
« L’officialisation de l’euskara est un objectif de Seaska »