Izen emateko fitxa – Formulaire d’inscription

Zure haurra inskribatzeko:

Beharezkoa da biak egitea:

 

1-Deskarga ezazu, grabatu, eta bete, ("word" "openoffice" edo "libroffice"ekin,)dokumentu hau.

izen-emate-fitxa.doc

 

Itzuli ikastolara .
EDO, inprimatu, bete eta itzuli ikastolara.

ETA

2-Beteezazu ondoan agertzen den lineako imprimakia. Milesker ainitz !

Pour inscrire votre enfant:

Il est important de remplir les deux étapes suivantes :

 

1- Enregistrer le document.

izen-emate-fitxa.doc

 

Depuis "word", "libroffice", ou "openoffice", remplir le document et le faire parvenir à l'ikastola,
OU BIEN, l'imprimer, le remplir et le faire parvenir à l'ikastola

ET

2- Remplissez le formulaire en ligne ci dessous. Merci !

 

Lineako inprimaketa – Formulaire en ligne

Ezer ez ba duzu sartzen lauki batean , ezar 0. E-mailen laukiak bete behar dira.

Si vous n'avez rien à remplir dans un champ, mettez 0. Les champs des e-mails doivent être remplis.

Zure haurra sartzen da :
Votre enfant entre en :


Ikaslearen Izena eta Deitura :(beharrezkoa)
Nom et prénom de l'élève :(obligatoire)

Sorteguna :(beharrezkoa)
Date de naissance :(obligatoire)

Sorlekua :(beharrezkoa)
Lieux de naissance : (obligatoire)

Aitaren izena eta deitura :
Nom et prénom du père :

Aitaren helbidea :
Adresse du père :

Aitaren kodigo postala :
Code postal

Aitaren herria :
Ville :

Aitaren lanbidea :
Travail du père :

Aitaren telefono zenbakiak :
Numéros de telephone du père :

Lana (travail)
Etxea (maison)
Mugikorra (tel portable)
E-posta (email)

Amaren izena eta deitura :
Nom et prénom de la mère :

Amaren helbidea
Adresse de la mère

Amaren kodigo postala
Code postal de la mère

Amaren herria
Ville de la mère

Amaren lanbidea :
Travail de la mère :

Amaren telefono zenbakiak :
Numéros de téléphone de la mère :
Lana (travail) :
Etxea (maison) :
Mugikorra (portable) :
E-posta (email) :

Ikaslearen helbidea :
Adresse de l'élève :
AitarenaAmarenaBeste

Burasoen egoera :
Situation familiale des parents
Ezkonduak (Mariés)Bereiztuak (divorcés-séparés)Elkarte librea (union libre)Alarguna (Veuf Veuve)

Haurrideen izenak, adinak eta eskola :
Prénom, age des frères et sœurs et école :
Izenaadinaeskola

Telefono zenbakiak larraldian
Numéros de téléphone en cas d'urgence

Ikastolara nor etor daiteke haurraren bila ?
A part les parents, qui pourrait venir chercher l'enfant ?
Izena (nom)Telefonoa

Zoin aktibitateetan parte har zenezakete ikastolako bizian ?
Dans quelles activités pouvez-vous participer dans la vie de l’ikastola ?
Txintxuket - bricolageBaratze Lanak - JardinageInformatika - InformatiqueWebgunea - site internetSukaldaritza - cuisineKondularitza comptabilitéItzulpenak - TraductionsBulegoa - Bureau
Besterik :

Kotizazioak - Cotisations mensuelles selon les revenus

Ondoko taularen bidez, zuen kotizazioa zenbatekoa den kalkula dezakezue.
Le tableau ci-dessous vous permettra de calculer le montant de votre cotisation

FAMILI ZATIDURAren KALKULUA

Hilabete sariak garbi – Salaires mensuels

Bertze mozkinak (merkatarri, lurrekoak, etabar...) – autres revenus

Pentsioak (ezintasuna) - pension

Langabezi laguntzak – allocations

OROTARA - TOTAL

Aplikatzeko den tarifaren ezagutzeko, orotara den zenbakia familia osatzen duen kide kopuruaz zatitu behar da. Adibidez : aita + ama + 2 haur = 4 parte. Lortu kopuruak, aplikatzeko den tarifaren finkatzeko kontutan hartuko den Banakako Famili Zatidura (BFZ edo QFI) adierazten du.
Pour connaître le tarif à appliquer, il faut diviser le total obtenu par le nombre de nombre de personnes vivant au foyer. Ex: père + mère + 2 enfants = 4 parts .Le montant obtenu est celui du quotient familial individuel (QFI) retenu pour déterminer le tarif à appliquer.

Kotizazioak / Cotisations mensuelles selon les revenus

haur 1 +1

2 haur +2

3 haur eta + 3

500 € baino guttiagoko BNZ edo QFI 1. TARIFA

18 €

36 €

54 €

500 eta 700€ arteko BNZ edo QFI 2. TARIFA

35 €

53 €

73 €

700 eta 850€ arteko BNZ edo QFI 3. TARIFA

51 €

69 €

89 €

850 eta 1000€ arteko BNZ edo QFI 4. TARIFA

67 €

85 €

105 €

1000€ baino gehiagoko BNZ edo QFI 5. TARIFA

83 €

101 €

121 €

Kotizazioak – montant cotisation:

Sont inclus dans vos cotisations :

 • Bazkidetza - Adhésion à l’association
 • Gastu pedagogikoak - Frais pédagogiques (vote AG 26 juin 2013)
 • Elkartasun kutxa Caisse de solidarité (vote AG nov 2012)

 • zuen banko datuak aldatu ba dira :
  Si vos coordonnées bancaires ont changé


  Pagatzeko modua (Ikastolak nahiago luke zuek transferentzia hautatzea):
  Mode de paiement (l'ikastola aurait une préférence pour le virement):
  Atxikitzea (prélèvement)Transferentzia (virement)Txekea (chèque)Eskudiru (especes)

  Atxikitzea hautatzen ba duzue, BNA(bankuko nortasun agiria) batedo IBAN eta BIC zenbakiak bidalezazu ikastolara
  Si vous choisissez le prélevement,faites parvenir un RIB ou n° IBAN + BIC à l'ikastola

  Transferentzea atxikitzen ba duzue (guretako hobe !), galdeezazue ikastolaren BNA
  Si vous avez choisi le virement ( le mieux pour nous), demandez un RIB à l'ikastola

  Txekez pagatzen ba duzue, bete ezazue (uztaritzeko ikastolaren hartzedunari) eta zehaztezazue hilabetero noiz pagatuko duzuen
  Si vous optez pour le règlement par chèque, indiquez la périodicité des remises

  Eskudiruz pagatzen ba duzue, beteezazue hilabetero noiz pagatuko duzuenSi vous payez en espèces, indiquez la périodicité des remises

  Milesker ainitz inprimategia betetzeagatik!
  Merci beaucoup d'avoir rempli ce formulaire!