2014/10/16 Biltzar nagusiren bilduma – Compte rendu de l’AG16/10/2014

Hor ziren : 25 familia
Barkamenak ondoko familienganik : D’Uhalt Ibarboure, Arboi Zubiaure, Lassale Duhalde, Lamaison Neyrac, Couloume.
Hautetsiak : Hatsutik 1 eta Jatsutik 1.

TXOSTEN MORALA

FORFAIT COMMUNAL : Iazko deitu « forfait communal » delako hura isuri digu Uztaritzeko Herriak 2. eta 3. zikloko haurrentzat.
Oraino eskas dugu 1. zikloko haurrena eta duela 3 urte zor digute berreskuratzea ere.
Zehaztasuna : Baionako eta Ezpeletako herriek ez daukute oraino pagatu izako forfait hori. Gutun bidez jakinaraziko diegu.

LAN TALDEAK : Lan talde guzien ordezkari/arduradunen bilkura muntatu izan dugu eta denen arteko loturaren atxikitzea ahalbidetu du.

ONGILEAK: Nekezi handienak ditugu ikastolaren aldeko ongileen biltzeko kanpaina abian emaiteko.   Galdera : ongilea atzmaten duguneko egin beharreko urratsak. Posibilitate frango: noiztenkako ongilea  (ekitalde baten karietara aldi batez diru zama ematen duen), ongile erregularra  (urte/hilabete guziez diru zama finkoa ematen duena zerga aitortzatik ken zitzaketen emaitzen gisa)…

ESKOLA ERRITMOEN ERREFORMA : Uztaritzeko Herriak proposatu zigun eskola erritmoen erreformaren obratzeari  doakion antolaketa eskeman sartu da gure ikastola,  Hemendik aitzina kurtsoen ordutegia hauxe da: Astelehen, asteart, ostegun eta ostiraletan:9:00-12:00 eta 13:45-16:00 Asteazkenetan 9:00-12:00   Eskolaldi inguruko aktibitate denborari (TAP) doakionez, bi aktibitate klase ezberdin bereizi behar dira : 1. Errientsek proposatzen dituztenak: estudioa edo sostengua. 2. Herriak proposatzen dituen dohainikako aktibitateak :  Acti’thème : 2. eta 3. ziklokoei zuzendu aktibitateak, izena eman ondoan, denboraldi batentzat (bakantzetatik bestetara), saio zenbatekilakoak. Iharduera hoietan (arte plastikoak, kirol aktibitateak, antzerkia, musika, …) izen emaiteak epe bakoitza hasi gabe egin behar dira.  Acti ludique : Aste batentzat proposatu aktibitateak dira, hainbat egunetan edo bakar batean nahiaren araberan parte hartzeko (aktibitatea iraganen den astearen aitzineko ostegunean izena eman behar da).

ATE IREKITZEAK : “Buraso berriei” eskaini informazio liburuxka GARAPENAren laguntzarik gabe burutu dugu aldaketa.

BESTE GAIAK :  Ikastolaren web-gunea : Iaz sortu genuen eta Ikastolaren inguruko informazio guziak aurki daitezke horretan (Lan taldeek antolatzen dituzten aktibitate horien berri emaiten ahal dute). Orekaz egitasmoa: Seaskak proposatu formakuntzan parte hartu dute  andereñoek eta langileek.  Proiektu hori  ez da oraino gauzatu… segitzekoa beraz.  SEPA : Ikastolako banku kondua  « SEPA » arau europar berriaren moldea segitzen du orain (diru-hartzeak eta biraketak hunkiak dira nagusiki).   ahantzea : informazio gisa Ikastolak darabilen eraikinaren jabegoa aldatu da :orain Errobi Herri Elkargoaren ondasuna da eta ez gehiago Errekondo xede bakarreko herrien arteko Sindikatarena.

ONGILEAK : Kanpaina hori molde modernagoan berriz bultzatzen entseatuko gira (adibidez: proiektuei laguntza interneten), baita ere “timing” onean (beste bidea: zergen aitortza egiterakoan, ongileei zergetatik emaitza kentzeko parada eskainiz).   Proposamena : Guraso batek bere ekarpena proposatzen du proiektu zehatz baten inguruan internet bidezko sos bilketaren abian jartzeko.

FORFAIT COMMUNAL : Uztaritzeko Herriari beste behin helaraziko diogu galdea 1. zikloko haurrena doakionez eta denbora berean azken hiru urteetakoa ere.

LAN TALDEAK : Ikasturte hastapenean bilkuraren egitea proposatuko dugu aktibitateen egutegiak eta materialaren erabilpena bateratzeko. Kakemonoak (Zintzilik emaiten diren Ikastolari buruzko informazio banderolak) eta Ikastolako siglarekilako banderolak lan taldeen eskura dira, antolatzen duten ekitaldi oroko.

ESKOLA ERRITMOEN ERREFORMA : Herriarekin, abenduan, eskolaldi inguruko denboran proposatu aktibitate  horien lehen baloratzea eginen dugu. Gertatu diren pettoak agerian uzteko nahiz, horien hobetzeko xedearekin ideiak eta proposamenak gure aldetik luzatuko ditugu.   Gaztelaniaz aritzeko lehen irakaspenak eskolaldi inguruko denboran  zuzenduko dizkie nahi duten CM1 eta CM2ko ikasleei  Idoia Davant gurasoak (Ikastolak proposaturiko aktibitatea da, Herriak bere aldetik proposatzen dituenen osagarri gisa).

KOTIZAZIOAK : Dagin ikasturteko (2015-2016) hilabeteroko kotizazioen ttipitzearen posibilitatea aztertzera goaz. Aurtengo, Ikastolak eskola ateraldien fresak bere gain osoki har ditzan proposatu nahi dizuegu.

ADMINISTRAZIO KONTSEILUA : Ikastolako Administrazio Kontseiluan lan talde bakoitzatik norbait sar dadin proposatzen dugu.  Garrantzitsua iruditzen zaigu ere 2 presunek Ak-aren barnean den lan baten ardura ukan dezaten, bata edo bestearen ezintasunei buru egiteko,  baita ere guraso berriei gure Ikastolaren kudeaketan eta funtzionamenduan lehen irakaspenak eskaintzeko helburuarekin.

FINANTZA TXOSTENA / AITZINKONDUA  Oharrak : gai honen inguruko galderik ez zaio bulegoari luzatu.    BOZAK  33 BOZKAZALE (hor ziren25 familiek+ 7 ahalorde)  1. TXOSTEN MORALA : 33 BAI 2. ORIENTABIDE TXOSTENA : 33 BAI 3. EMAITZA KONDUA : 33 BAI ­ 4. AITZINKONDUA : 33 BAI

ADMINISTRAZIO KONTSEILUA  1. PARALIEU Nathalie (Lehendakaria) 2. DAVANT Idoia (Lehendakariordea) 3. JAUREGUIBERRY Filipe (Diruzaina)  4. BAUDRY Loreana (Diruzainordea)  5. ERVITI Mañu (Idazkaria)  6. CRISTOBAL Eba (Idazkariordea) 7. AREGUI Hegoa 8. AIRE Paxkalin 9. BEDAT Virginie 10. MONNET Christian 11. LASSALE Eric  BOZAK :33 BOZKAZALE, 33 BAI

IKASTOLEN KONTSEILUAN ORDEZKARIAK  1. ARRICAU CASSIAU Jean Paul 2. D’UHALT IBARBOURRE Pantxika 3. MANZANO Isa 4. PAPAREMBORDE Sandra    BOZAK :33 BOZKAZALE, 33 BAI

SEASKAKO BATZORDE EZBERDINETAN ORDEZKARIAK 

GARAPENA : AIRE Paxkalin, DAVANT Idoia  IKASTOLEN EGOITZAK: COSTEDOAT Lionel, BAUDRY Benjamin
INTEGRAZIO BATZORDEA: MONNET Christian, MANZANO Isa
HERRI URRATS : SALLES Philippe, ERVITI Mañu
EUSKARAZ BIZI : GAZTELURRUTIA Iratxe, ARDANTZ Gabi  BOZAK :33 BOZKAZALE, 33 BAI

Présents : 25 familles

Familles excusées : D’Uhalt Ibarboure, Arboi Zubiaure, Lassale Duhalde, Lamaison Neyrac, Couloume.
Elus présents : 1 élu d’ Halsou et 1 élue de Jatxou

RAPPORT MORAL

FORFAIT COMMUNAL : Le forfait communal de l’année dernière (2013/2014) nous a été versé par la commune d’Ustaritz pour les enfants des cycles 2 et 3, il nous manque encore le forfait pour les enfants du cycle 1 ainsi que le paiement de la rétroactivité depuis 3 ans.   Précision : Le forfait de l’année n’ayant pas été réglé par les communes de Bayonne et d’Espelette, celle-ci vont être relancées par courrier.
GROUPE DE TRAVAIL : Une réunion commune à tous les responsables de groupes de travail a eu lieu et a permis de maintenir une certaine cohésion entre tous.

BIENFAITEURS : Nous avons beaucoup de mal à lancer une campagne pour trouver de nouveaux bienfaiteurs pour l’Ikastola.   Question : démarche à faire lorsque l’on trouve un bienfaiteur. Plusieurs possibilités : bienfaiteur ponctuel (qui donne une certaine somme en une fois lors d’un événement), bienfaiteur régulier (qui donne une somme tous les mois/an sous forme de dons déductibles des impôts)…

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : Notre Ikastola est entrée dans le schéma d’organisation proposé par la commune d’Ustaritz en ce qui concerne la mise  en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Les horaires de cours sont désormais : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00-12h00 et 13h45-16h00 Mercredi 9h00-12h00
En ce qui concerne le temps d’activité périscolaire (TAP) il est divisé en 2 sortes d’activités :
1. Les activités proposées par les enseignants : étude ou soutien.
2. Les activités gratuites proposées par la municipalité :
Acti’thème : activités proposées aux cycles 2 et 3 sur inscription et sur période (de vacances à vacances) avec plusieurs séances.
Les inscriptions à ces activités (arts plastiques, activités sportives, théâtre, musique…) se font avant le début de chaque période.
Acti ludique : activités proposées sur une semaine avec possibilité de participer au coup par coup sur un ou plusieurs jours (inscription le jeudi précédent la semaine d’activité).

PORTES OUVERTES : La plaquette d’information destinée aux « nouveaux parents » a été modifié sans l’aide de GARAPENA.

DIVERS :  Site de l’Ikastola : Le site de l’Ikastola a été créé depuis l’année dernière et toutes les informations concernant l’Ikastola y sont mentionnées (les groupes de travail peuvent annoncer les actions organisées sur le site). Projet Orekaz : Les andereño et les langile ont participé à la formation proposée par Seaska. La mise en œuvre concrète du projet n’est pas encore effective…à suivre.

SEPA : Le compte bancaire de l’Ikastola est passé en mode « SEPA » = nouvelle norme européenne de prélèvements et de virements.  Oublie : Pour information le propriétaire du bâtiment de l’Ikastola a changé : il est passé d’Errekondo (syndicat intercommunal à vocation unique) à Errobi (Communauté de communes .

RAPPORT D’ORIENTATION

BIENFAITEURS : Nous allons essayer de relancer une campagne sous une forme plus moderne (ex : aide aux projets sur internet), mais aussi avec le bon « timing » (ex : au moment des déclarations d’impôts avec la possibilité pour les bienfaiteurs de déduire leur don de la déclaration).  Proposition : Un parent se propose de tenter une campagne pour lever des fonds sur internet par rapport à un projet précis (à définir)

FORFAIT COMMUNAL : Nous allons réitérer notre demande auprès de la municipalité d’Uztaritze en ce qui concerne le forfait communal pour le cycle 1  ainsi que le paiement de la rétroactivité depuis 3 ans.

GROUPE DE TRAVAIL : Une réunion sera proposée en début d’année scolaire afin de coordonner le calendrier d’activités et l’utilisation du matériel. Les kakemonos (banderoles verticales d’information sur l’Ikastola) et la banderole avec le sigle de l’Ikastola sont à disposition pour toute manifestation organisée par les groupes de travail.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : Un premier bilan du fonctionnement des activités proposées sur le temps périscolaire sera fait au mois de décembre avec la municipalité. Il s’agira pour nous de relever les éventuels « dysfonctionnement » et les idées ou propositions que nous pourrions apporter pour améliorer les choses.  Une initiation à l’espagnol sera proposée aux élèves de CM1 et CM2 qui le désire sur le temps périscolaire par Idoia Davant (activité proposée par l’Ikastola en complément des activités encadrées par la commune).

COTISATIONS : Nous allons réfléchir à la possibilité de baisser la cotisation mensuelle pour la rentrée prochaine (2015-2016). Pour cette année, nous proposons la prise en charge complète des sorties scolaires par l’Ikastola.

CONSEIL D’ADMINISTRATION : Nous proposons qu’une personne de chaque groupe de travail participe au conseil d’administration de l’Ikastola. Il nous semble également important que 2 personnes soient en charge d’une même tâche au sein du CA afin de pallier aux  éventuelles impossibilités des uns et des autres mais aussi d’initier de nouveaux parents au fonctionnement et à la gestion de notre Ikastola.

RAPPORT FINANCIER / BUDGET PRÉVISIONNEL  Remarque : Pas de question particulière concernant le rapport financier et le budget prévisionnel.

 

VOTES  33  VOTANTS (25 familles présentes + 7 procurations)
1. RAPPORT MORAL : 33 OUI
2. RAPPORT D’ORIENTATION : 33 OUI
3. COMPTE DE RÉSULTAT : 33 OUI
­ 4. BUDGET PRÉVISIONNEL : 33 OUI

CONSEIL D’ADMINISTRATION

1. PARALIEU Nathalie (présidente)
2. DAVANT Idoia (vice-présidente)
3. JAURREGUIBERRY Felipe (Trésorier)
4. BAUDRY Loreana (vice-trésorière)
5. ERVITI Mañu (secrétaire)
6. CRISTOBAL Eba (vice-secrétaire)
7. AREGUI Hegoa
8. AIRE Paxkalin
9. BEDAT Virginie
10. MONNET Christian
11. LASSALE Eric

VOTES : sur 33 votants, 33 OUI

REPRÉSENTANTS AU CONSEIL DES IKASTOLA
1. ARRICAU CASSIAU Jean Paul
2. D’UHALT IBARBOURRE Pantxika
3. MANZANO Isa
4. PAPAREMBORDE Sandra
VOTES : sur 33 votants, 33 OUI

REPRÉSENTANTS DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS

GARAPENA : AIRE Paxkalin, DAVANT Idoia
IKASTOLEN EGOITZAK: COSTEDOAT Lionel, BAUDRY Benjamin
INTEGRAZIO BATZORDEA: MONNET Christian, MANZANO Isa
HERRI URRATS : SALLES Philippe, ERVITI Mañu
EUSKARAZ BIZI : GAZTELURRUTIA Iratxe, ARDANTZ Gabi

VOTES : sur 33 votants, 33 OUI