2014ko azaroaren 3ko IKASTOLAko AKren BILDUMA

Erabakien zerrenda

AKko kideak (Hor zirenak / barkatuak) :  Parralieu Nathalie (Lehendakarixa), Davant Idoia (Lehendakarixaordea), Arregi Hegoa Añamari (Zuzendaria) Jauregiberry Filipe (Diruzaina), Baudry Lore Ana (Diruzainordea), Bedat Virginie Erviti Mañu (Idazkaria), Cristobal Eba (Idazkariordea) Aire Paxkalin Monnet Christian Lassale Eric

ESKOLA ERRITMOAK :  Ikastolako TAP direlako horien animazioan sartuak diren pertsona guziak biltzekoak dira azaro bukaeran,  lehen hiruilekoan eraman aktibitate guzien bilana egiteko xedez. Horri esker ikastola mailan zeiharkako egitasmoa sortzeko ahala ukanen dugu.

LAN TALDEAK : Azaroaren 13an, ostegunarekin, 20:15etan lan taldeetako ordezkarien bilkura izanen da sartzeari buruzko bilan ttikia egiteko.  Ikastolako giltzak Mañuri  (0674627616) galdegin beharko zeinahi bilkurarentzat. Ikastolan eskuragarriak izanen dira astelehen goizetan (9:00etan), astelehen arratsaldeetan (14:00, 16:00 edo 17:00etan) eta ostiraletan  (9:00etan  edo 16:00etan)

EGUBERRIKO MERKATUA:  Eguberriko merkatuari buruzko informazio bilkura izanen da Herriko Etxearen burutarik antolaturik Mailiarenean azaroaren 6an. Olentzerorekin animazio baten egitea proposatuko du Ikastolak  (Integrazio Batzordea taldearen hautuak segituz).

HITZARMENA:  Kanpotik muxu truk laguntzera heldu zaigulako erakasle ohi bat, Lucillen CP gelan aritzeko asteartetan (15:00-16:00) eta 2. ziklokoentzat etxeko lanen egiteko laguntza eskaintzeko (16:00-17:00),  hitzarmena sortuko dugu parte hartze honen zehazteko.

ATE IREKITZEAK: Aurten 2015eko martxoaren 7an, larunbatarekin, izanen dira.   AKren bilkurak: AKren bilkurak denei irekiak dira, parte hartu nahi duten guraso guziak ongi etorriak izanen dira beti !!!! Ondoko bilkuren egunak: 2014eko azaroaren 25ean eta abendoaren 16an, biak 20:30etan.  Adopté par le CA du 25 novembre 2014

Relevé de décisions

MEMBRES DU CA (Présents / excusés) :  Parralieu Nathalie (présidente), Davant Idoia (vice présidente), Arregi Hegoa Añamari (directrice) Jauregiberry Filipe (trésorier), Baudry Lore Ana (vice trésorière), Bedat Virginie Erviti Mañu (secrétaire), Cristobal Eba (vice secrétaire) Aire Paxkalin Monnet Christian Lassale Eric

RYTHMES SCOLAIRES :  Toutes les personnes impliquées dans l’animation des TAP (Temps d’Activités Pérsicolaires) à l’Ikastola devraient se retrouver fin novembre afin de tirer un bilan des activités de la première période qui permettra d’élaborer un projet transversal au niveau de l’Ikastola.

GROUPES DE TRAVAIL : Une réunion des représentants des groupes de travail aura lieu le jeudi 13 novembre à 20h15 pour faire un « point de rentrée ». Les clés de l’Ikastola pour les réunions diverses sont à demander à Mañu (0674627616) et peuvent être retirées à l’Ikastola le lundi matin (9h), lundi après midi (14h, 16h ou 17h) et le vendredi (9h ou 16h)

MARCHE DE NOËL :  Une réunion d’information sur le marché de Noël aura lieu le 06 novembre à Mailiarena (à l’initiative de la mairie). L’Ikastola proposera de faire une animation avec Olentzero (en suivant les choix du groupe Integrazio Batzordea).

CONVENTION :  Une convention sera mis en place afin d’établir un « cadre » pour une intervenante extérieure à titre gracieux : celle-ci est une aide à l’enseignante dans la classe de Lucile (CP) le mardi de 15h à 16h, et une aide aux devoirs pour les cycle 2 de 16h à 17h.

PORTEE OUVERTES : Les portes ouvertes de l’Ikastola auront lieu le samedi 07 mars 2015.

REUNIONS DU CA : Les réunions du CA sont ouvertes à tous, les parents qui veulent y assister sont les bienvenus !!! Dates des prochaines réunions : 25 novembre 2014 et 16 décembre 2014 à 20h30.   Adopté par le CA du 25 novembre 2014