Biltzar nagusirako paperak – Documents pour l’assemblée générale

2014ko MAIATZAREN 22KO BILTZAR NAGUSIA

2014ko MAIATZAREN 22KO BILTZAR NAGUSIA

« Eskola erritmoen erreformaren obratzea »

 

 

 

 

Eztabaidatzeko eta bozkatzeko antolaketa berriaren proposamena:

 

 1. Ordutegia :

 • goizetan 9:00etatik 12:00etara (astelehenetik ostiralera).

 • Arratsaldeetan 13:45etatik 16:00etara (astelehen, astearte, ostegun eta ostiraletan).

 

 1. Eskolaz ondoko denbora : 2 molde ezberdin proposa litezke, bata ama-ikastolakoentzat (1. zikloa) eta bestea CPtik CM2raino (2. eta 3. zikloak).

 

 • AMAIKASTOLAKOAK (1. zikloa) :

 • Posible ukanen duten haurrak etxera joan daitezke 16 :00etan.

 • 16:00 eta 16:30 artean, Maikak eta Elik bakoitzak 14 haur zain ditzakete (orotara 28 haur).

 • 16:30etatik goiti 18:30 arte haurtzaindegiaren aldia liteke.

 

 

 • CPtik CM2ra (2. eta 3. zikloak) :

 • Posible ukanen duten haurrak etxera joan daitezke 16 :00etan.

 • 16 :00 eta 17 :00 artean, 3 posibilitate haurrentzat :

- andereño batekilan sostenguan dira

- edo andereño batekilan ikasgelan dira

- edo animatzaile batekilan jarduera batean dira (zehaztekoa : zer, zenbat, zenbat aldiz, etab…)

 • 17 :00etatik goiti haurtzaindegia 18:30 arte.

 • Ostiraletan: haurtzaindegia 16 :00etatik 18:30 arte.

 

 

 1. Aitzin-sartzea: Datorren Biltzar Nagusiko aitzin-sartze proiektua aurkeztuko digute andereñoek CP eta CM2 arteko haurrentzat (2. eta 3. zikloak) : haurrei ongi etorria eskaini liezaiekete 3 goizetan, 9:00 eta 12:00 artean, hau da agorrilaren 27an, asteazkenarekin, agorrilaren 28an ostegunarekin eta agorrilaren 29an ostiralarekin. Nahia agertuko duten haurrek herriko jantegian bazkari egin dezakete eta aisialdi zentrora joan daitezke ere asteazken eta ostegun arratsaldeetan, ostiralean ezinezkoa izanen baita …

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 MAI 2014

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 MAI 2014

« Mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires »

 

 

 

 

Proposition d’une nouvelle organisation soumise au débat et au vote  :

 

 1. Horaire des cours :

 • Le matin de 9h à 12h (du lundi au vendredi) 

 • Les après midi de 13h45 à 16h (lundi, mardi, jeudi, vendredi).

 

 1. Temps après la classe : 2 formes seraient proposées, une pour les maternelles (cycle 1) et une à partir du CP jusqu’au CM2 (cycles 2 et 3).

 

 • MATERNELLES (cycle 1) :

 • Les enfants qui le peuvent rentrent à la maison à 16h.

 • Entre 16h et 16h30, Maika et Eli peuvent s’occuper de 14 enfants chacune (soit 28 enfants).

 • A partir de 16h30 et jusqu’à 18h30 la garderie prendrait le relais.

 

 • DU CP AU CM2 (cycle 2 et 3) :

 • Les enfants qui le peuvent rentrent à la maison à 16h.

 • Entre 16h et 17h, 3 possibilités pour les enfants :

 • soit ils sont en soutien avec une andereño

 • soit ils sont en étude avec une andereño

 • soit ils sont en activité avec un animateur (à définir : quoi, combien de fois etc)

 • A partir de 17h : garderie jusqu’à 18h30.

 • Le vendredi : garderie de 16h à 18h30.

 

 

 1. Prérentrée : Les andereño proposent un projet de prérentrée pour les enfants du CP au CM2 (cycle 2 et 3) : il s’agit d’accueillir les enfants sur 3 matinée (entre 9h et 12h) à l’Ikastola ; cela concernerait le mercredi 27 août, le jeudi 28 août et le vendredi 29 août. Il est envisagé de pouvoir mangé à la cantine et d’accéder au centre de loisir l’après midi pour les enfants qui le désirent le mercredi et le jeudi ; toutefois ce ne sera pas possible le vendredi.