Pizina !

pizina

  • Lehen eta bigarren urtekoek pizina irailaren 15ean hasiko dute 14’25 etatik 15’05etara, asteartetan eta abenduaren 15an bukatuko. Orotara 11 saio ukanen dituzte. 

  • Hirugarren zikloa pizinan ibiliko da urtarrilaren 7tik apirilaren 7ra, ostegunetan, 13'45 etatik 14'25 etara.

  • Ama ikastolako ertain eta handiek  pizina apirilaren 27an hasiko dute, 10’20 etatik 11’00 etara, asteazkenetan eta ekainanaren 27an bukatuko.

 

  • Les CP et CE1 commenceront la piscine le mardi 15 septembre de 14h25 à 15h05 et finiront le mardi 15 décembre. Ils auront au total 11 séances. 
  • Les enfants du troisième cycle, CE2 - CM1 - CM2, iront à la piscine du 7 janvier au 7 avril, le jeudi, de13h45 à 14h25.

  • Les MS et GS commenceront la piscine le mercredi 27 avril, de 10h20 à 11h00 et finiront le mercredi 27 juin.